logo

เลือกทัวร์ตามหัวข้อ

  เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ
 • เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ

  ดูวิดีโอ

 • จุดออกเดินทาง: ซัปโปโร

  รหัสทัวร์: 22880

  1 วัน

  ระยะเวลาโปรแกรมทัวร์: 2020/05/16 - 2020/05/28

  JPY 11,490 - 12,490

  2 ทุ่งดอกไม้ทางฝั่งตะวันออกของฮอกไกโด:ทุ่งชิบะ-ซากุระ แห่งสวนทากิโนะอุเอะ & ทุ่งทิวลิป แห่งสวนคามิยูเบ็ทสึ

  BOOK A TOUR

  Drift ice
 • Drift ice

  ดูวิดีโอ

 • จุดออกเดินทาง: ซัปโปโร

  รหัสทัวร์: 22900

  1 วัน

  ระยะเวลาโปรแกรมทัวร์: 2020/01/25 - 2020/03/02

  JPY 11,990 - 13,990

  ล่องเรือตัดธารน้ำแข็ง GarinkoⅡที่เมืองมอนเบ็ทสึ (1 วัน)

  BOOK A TOUR